top of page

群策群力,自力更生​​

建设大马佛教

WhatsApp Image 2020-11-26 at 14.34.26.jp

马佛基金会

弘扬佛法

​护持佛教

护僧基金6.jpg

马来西亚护僧基金

 

供僧育僧

​续佛慧命

%25E8%25BF%2591%25E6%259C%259F%25E6%25B4

纪念/个人慈善基金

 

行善造福

​奖助学子

%E6%8A%A4%E8%8B%97%E8%AE%A1%E5%88%922_ed

护苗教育关怀计划

 

关心教育

​服务社群

IMG_6092.jpg

菩提园

 

训练人才

​栽培后进

心学堂5.png

​心学堂

 

探索生命

​启发人心

WBSG_Logo9.png

世界佛邮馆

 

传承文化

​弘扬佛法

egallery_logo9.png

​世界电子佛邮馆

 

珍藏佛邮

全球共赏

Logo9.png
马来西亚生命关怀网

为了更好的

​健康生活

Logo9.png
义净书院

​佛教典籍导读

​线上课程

Mahasanghika dana (1).jpg
2022 供僧 广告.png

​近期活动

马佛基金会总部

129, 1st Floor,Jalan Seang Tek,10400 Penang,Malaysia.

Tel: +604-2287146

Whatsapp:+6019-4187146

Fax: 04-2261496

Email:ybbmhq@gmail.com

菩提园

1-A, PersiaranSerai Wangi, Seksyen U12, 40710 Shah Alam, Selangor.

facebook icon.png
WEFUND_Logo9.png

​人人基金​

 

关怀人文

​建设社会

Shuwang_Logo.png

​文殊书

善用电子

结缘文字

线上菩提.jpg
线上菩提

​线上法谈

跨越时空​

%E6%9C%9D%E5%9C%A3%E4%B9%8B%E6%97%85_edi
​朝圣之旅

 

行佛所行

​信愿增上

bottom of page